Tag Archive: pictura in ulei pe mucava


peisaj urban

Reclame

„Si intrand in casa, au vazut pe Prunc impreuna cu Maria, mama Lui, si cazand la pamant, s-au inchinat Lui;..”       Matei 2:11

 

Maica Domnului cu Pruncul Iisus Hristos

” Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusa impreuna cu giulgiurile, ci infasurata, la o parte, intr-un loc. ”        Ioan 20:7

 

                                                                                 Sfanta Mahrama a Domnului 


„Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.

Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.”

Apocalipsa 22:12,13

pictura religioasa - Eu sunt Alfa si Omega...

pictura religioasa - Eu sunt Alfa si Omega...

 

„Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor.
Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor.”
Apocalipsa 22:4,5

pictura relogioasa - ...inceputul si sfarsitul.

pictura relogioasa - ...inceputul si sfarsitul.

 

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.

Acesta era întru început la Dumnezeu.

Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.

Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.”

Ioan 1:1,2,3,4

pictura religioasa - La inceput a fost Cuvantul...

pictura religioasa - La inceput a fost Cuvantul...


 

„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.”
Ioan 1:14

pictura religioasa - ...si Cuvantul S-a facut trup...

pictura religioasa - ...si Cuvantul S-a facut trup...