Category: reproduceri lucrari de arta


„Si intrand in casa, au vazut pe Prunc impreuna cu Maria, mama Lui, si cazand la pamant, s-au inchinat Lui;..”       Matei 2:11

 

Maica Domnului cu Pruncul Iisus Hristos

Reclame
studiu de chip

Studiu dupa El Greco - "Mantuitorul Hristos ducandu-si crucea"

„Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii”    Ioan 1:29

„Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină.”

Ioan 19:6

„…a zis ucenicului: Iată mama ta!”  Ioan 19:27
” Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa.”
Luca 2:19

reproduceri lucrari de arta - El Greco - Maica Domnului -in lucru

reproduceri lucrari de arta - El Greco - Maica Domnului-in lucru

reproduceri lucrari de arta - El Greco - Maica Domnului

reproduceri lucrari de arta - El Greco - Maica Domnului


 

„…cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.”    Luca 1:42
„Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.”   Matei 1:21

reproducere lucrare de arta - El Greco - detaliu Maica Domnului

reproducere lucrare de arta - El Greco - detaliu Maica Domnului

 

„Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.”
Ioan 1:51

reproducere lucrare de arta - El Greco - Mantuitorul Hristos

reproducere lucrare de arta - El Greco - Mantuitorul Hristos