Category: pictura religioasa


17351039_1422487747790921_1579131177_n

16991821_1405987462774283_2869577339048773362_o

17328034_1422486597791036_1154799817_n

17354676_1422489197790776_465302629_n

17016907_1405987466107616_6712875950464901714_o

16991674_1405987422774287_7818746163959749082_o

Reclame

” Dumnezeule cel sfânt, Care întru sfinţi Te odihneşti,…
Care ne-ai învrednicit pe noi, smeriţii şi nevrednicii robii Tăi, şi în ceasul acesta, a sta înaintea slavei sfântului Tău jertfelnic şi a-Ţi aduce datorita închinare şi preaslăvire; „

din Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur-Arhiepiscopul Constantinopolului

pictura religioasa - Liturghie si Evanghelie

pictura religioasa - Liturghie si Evanghelie

 


„Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.

Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.”

Apocalipsa 22:12,13

pictura religioasa - Eu sunt Alfa si Omega...

pictura religioasa - Eu sunt Alfa si Omega...

 

„Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor.
Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor.”
Apocalipsa 22:4,5

pictura relogioasa - ...inceputul si sfarsitul.

pictura relogioasa - ...inceputul si sfarsitul.

 

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.

Acesta era întru început la Dumnezeu.

Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.

Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.”

Ioan 1:1,2,3,4

pictura religioasa - La inceput a fost Cuvantul...

pictura religioasa - La inceput a fost Cuvantul...


 

„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.”
Ioan 1:14

pictura religioasa - ...si Cuvantul S-a facut trup...

pictura religioasa - ...si Cuvantul S-a facut trup...