Maica Domnului indurerata

Maica Domnului indurerata

„Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mameiLui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena.”                           Ioan 19:25

„Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!”     Ioan 19:26

„Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.”
 Ioan 19:27
Reclame