„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.”
Ioan 1:14

pictura religioasa - ...si Cuvantul S-a facut trup...

pictura religioasa - ...si Cuvantul S-a facut trup...


 

Reclame